สักหัวล้าน

Swan Scalp Hairline Center
สถาบันสอนและออกแบบการสักไรผม สักปิดหัวล้าน สักสกินเฮด
และสักปิดรอยแผล ที่ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ
และรางวัล The Finalist Asia Artiste of the year Award 2019
จากองค์กรระดับโลก Scalp World Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา USA

087-7305675, 093-6988282

คิดค้น สร้างสรรค์
ทุกผลงานอย่างปราณีต
โดย อาจารย์ เอ้ Swan

ที่สุดของการ
เปลี่ยนแปลง!! 10 กว่าปี
ในการพยายามทุกหนทาง แต่หมดหวัง
และหมดเงินเป็นหลักล้าน!

Swan คือ หนทางที่ใช่ และช่วย นำความมั่นใจมาให้กับคุณ มหัศจรรย์ของศิลป์ และศาสตร์แห่งการสักไรผม สักเพื่อรักษาโรค Alopecia สักปิดหัวล้าน สักเพิ่มผมหนา และสักปิดรอยแผลหลังการทำศัลยกรรมปลูกผมที่ "Swan Scalp Hairline Center"

หมวดหมู่บริการของเรา

หลังการสักทรงสกินเฮด SMP
Power of SMP (Scalp Micropigmentation)

ศิลปะ ที่ลงตัว และปลอดภัย
สร้างคุณค่าทางด้านจิตใจให้กับคุณ!

Mobile: 087-7305675, 093-6988282

ภาพในงานรับรางวัล The Best SMP Practitioner World SMP AWARD 2023

ได้รับรางวัล คุณภาพผลงานยอดเยี่ยมระดับสากลโลก
The Best SMP Practitioner
จาก World of SMP Conference Thailand 2023
Quality work is the words.

ภาพในงาน World Scalp Micropigmentation Award at Orlando, Florida USA

ได้รับรางวัล ศิลปินแห่งเอเชีย ปี 2562
(ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา)
Asia Artist Of the Year 2019 Award at Orlando, Florida USA
World Scalp Micropigmentation Award 2019 WSMPA

Hanami SMP.1

Hanami SMP
The world‘s first REACH compliant scalp
Micropigmentation pigment.
This is the ONLY SMP Ink legal for use
in the EU from January 2022

Why choose Hanami?
Hanami Scalp pigments are the first scalp micropigmentation pigments in the world to be based on Novoxx technology. Carbon, in a specially chosen shade of black, replicates the natural color of the hair follicle in the most realistic way. the advantage of Hanami Scalp pigments is their ability to fade gradually in the skin without changing into undesired colors.

New REACH regulations affecting all scalp micropigmentation artists in the European Union, came into effect on january 4th 2022. All pigments and inks used for SMP, permanent makeup tattooing must be compliant with the new regulations. Right now, Hanami SMP is the only scalp micropigmentation pigment to meet the new requirements.

The new regulations apply only to SMP artists within the EU. Currently, regulatory changes do not affect UK artists, or European artists in non EU countries. However, the UK version of REACH is expected to come into force in the near future, with similar requirements expected.

More information about the new regulations is available here:

Swan Scalp Hairline Center
สถาบันสอนและออกแบบการสักไรผม สักปิดหัวล้าน สักสกินเฮด และสักปิดรอยแผล ที่ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ และรางวัล The Finalist Asia Artiste of the year Award 2019 จากองค์กรระดับโลก Scalp World Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา USA

หมวดหมู่บริการของเรา

หลังการสักทรงสกินเฮด SMP
Power of SMP
Scalp Micropigmentation

ศิลปะ ที่ลงตัว และปลอดภัย
สร้างคุณค่าทางด้านจิตใจให้กับคุณ!

087-7305675, 093-6988282

ได้รับรางวัล
ศิลปินแห่งเอเชีย ปี 2562
(ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา)
Asia Artist Of the Year 2019 Award
at Orlando, Florida USA
World Scalp Micropigmentation Award
2019 WSMPA

ได้รับรางวัล
คุณภาพผลงานยอดเยี่ยมระดับสากลโลก
The Best SMP Practitioner
จาก World of SMP Conference Thailand 2023
Quality work is the words.