ประวัติผู้ก่อตั้งสถาบันฯ

ประวัติ อาจารย์ เอ้ Swan
ผู้ก่อตั้งสถาบันสอน สักไรผม และคิ้วสากล แห่งประเทศไทย
Scalp Hairline Center

 

ศิลปินวาดภาพ งานสัก Body, Tattoo, งานแกะสลัก และงานปั้น

 

จบชั้น ปริญญาตรี เอกบริหารธุรกิจสาขาการโรงแรม
และ การท่องเที่ยว จากมหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่

ปี 2000 - 2010
@- ประกอบกิจการ เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ที่ประเทศฝรั่งเศส

ปี 2011
@- จบหลักสูตรคิ้วลายเส้น 3 มิติ จากสถาบัน Ginza ประเทศจีน
@- เปิดสถาบันสอนออกแบบคิ้ว 3 มิติ Swan Beauty แห่งแรกในจังหวัดพิษณุโลก
@- เป็นผู้นำคำว่า สักไรผม มาใช้ในศิลปะกรรมวิธีการสร้างเส้น ฝังสีบนศีรษะ หรือที่เรียกว่า Hairline Tattoo

ปี 2014
@- กรรมการตัดสินการประกวดมิสแกรนด์ไชน่า จังหวัดพิษณุโลก

ปี 2015
@- กรรมการประกวดแข่งขันสักคิ้ว ภาคเหนือตอนล่าง
@- วิทยากรสอนหลักสูตร ศิลปะการแต่งหน้า ศาสตร์แห่งอาชีพ ให้กับผู้ด้อยโอกาสในทัณฑสถานหญิงจังหวัดพิษณุโลก
@- กรรมการตัดสินการประกวด มิสแกรนด์ เขตภาคเหนือตอนล่าง
@- ได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะผู้ทำประโยชน์ให้กับสังคม จาก สมาคมสื่อท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก
@- กรรมการตัดสินการประกวด มิสแกรนด์ไชน่า ครั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

ปี 2016
@- จัดทำหนังสือประกอบการเรียนการสอน ภายใต้การจดลิขสิทธิ์ ด้านวรรณกรรม เรื่อง เทคนิคการสักไรผม สากล
@- เป็น 1 ในคณะกรรมการคัดเลือก และ ตัดสิน การประกวด MISS GRAND ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
@- ได้รับโล่การเป็น บุคคลต้นแบบ เนื่องในโอกาส 89 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
@- เป็น 1 ในคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันระดับ International การสักคิ้ว สักตา สักปาก ที่ประเทศจีน

ประวัติ อาจารย์ เอ้ Swan
ผู้ก่อตั้งสถาบันสอน สักไรผม
และคิ้วสากล แห่งประเทศไทย
Scalp Hairline Center

ศิลปินวาดภาพ งานสัก Body,
Tattoo, งานแกะสลัก และงานปั้น

จบชั้น ปริญญาตรี เอกบริหารธุรกิจ
สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว
จากมหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่

ปี 2000 - 2010
@- ประกอบกิจการ เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ที่ประเทศฝรั่งเศส

ปี 2011
@- จบหลักสูตรคิ้วลายเส้น 3 มิติ จากสถาบัน Ginza ประเทศจีน
@- เปิดสถาบันสอนออกแบบคิ้ว 3 มิติ Swan Beauty แห่งแรกในจังหวัดพิษณุโลก
@- เป็นผู้นำคำว่า สักไรผม มาใช้ในศิลปะกรรมวิธีการสร้างเส้น ฝังสีบนศีรษะ หรือที่เรียกว่า Hairline Tattoo

ปี 2014
@- กรรมการตัดสินการประกวดมิสแกรนด์ไชน่า จังหวัดพิษณุโลก

ปี 2015
@- กรรมการประกวดแข่งขันสักคิ้ว ภาคเหนือตอนล่าง
@- วิทยากรสอนหลักสูตร ศิลปะการแต่งหน้า ศาสตร์แห่งอาชีพ ให้กับผู้ด้อยโอกาสในทัณฑสถานหญิงจังหวัดพิษณุโลก
@- กรรมการตัดสินการประกวด มิสแกรนด์ เขตภาคเหนือตอนล่าง
@- ได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะผู้ทำประโยชน์ให้กับสังคม จาก สมาคมสื่อท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก
@- กรรมการตัดสินการประกวด มิสแกรนด์ไชน่า ครั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

ปี 2016
@- จัดทำหนังสือประกอบการเรียนการสอน ภายใต้การจดลิขสิทธิ์ ด้านวรรณกรรม เรื่อง เทคนิคการสักไรผม สากล
@- เป็น 1 ในคณะกรรมการคัดเลือก และ ตัดสิน การประกวด MISS GRAND ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
@- ได้รับโล่การเป็น บุคคลต้นแบบ เนื่องในโอกาส 89 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
@- เป็น 1 ในคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันระดับ International การสักคิ้ว สักตา สักปาก ที่ประเทศจีน

ขอบพระคุณมากค่ะ ที่ช่วยแชร์ให้ ครูเอ้ (Master Swan)